2022-2023 ERASMUS+ BAŞVURULARI / THE ERASMUS+MOBILITY APPLICATIONS 2022-2023

1 ) Uygunluk Kriterleri:

– Öğrencinin İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nda yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

  1. a) Öğrencilerin son genel not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması

– b) Mezun olmamış olması.

– c) Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilemeyecek olması.

2) Başvuru Adımları:

– Başvurular 30 Mart 2023 – 12 Nisan 2023 tarihleri arasında Erasmus Başvuru Portalı’ndan alınacaktır.

– Erasmus Başvuru Portalı  giriş yaptıktan sonra E-devlet seçeneği ile giriş yaparak online başvuru yapacaklardır.

–Başvuru tarihleri öncesinde ve sonrasında başvuru yapılamaz. Sistemden başvuru 30.03.2023 itibari ile aktif olacaktır ve Başvuru dönemi sonunda sistem otomatik olarak kapanacaktır.

ÖNEMLİ UYARI:
1.Öğrencilerimiz başvurularını yaparken @stu.sisli.edu.tr uzantılı e-mail adreslerini kullanmalıdırlar. Kendi e-mail adreslerine, üniversitemiz web sitesinden girerek, oluşturdukları hesapları onaylayabilirler.

-Tüm resmî yazışmalar ve karşı kurumlarla yapılacak yazışmalarda öğrencilerin, @stu.sisli.edu.tr uzantılı mail adresleri kullanılacaktır.

2.Öğrenciler başvuru süreci içerisinde geçerli not ortalaması gösterir transkriptlerini ( Mühürlü veya E-imzalı transkripler dışındaki transkriptler kabul edilmeyecektir. 1 kopya-İngilizce ) başvuru sırasında sisteme yüklemelidirler.  12 Nisan 2023 23:00 a kadar  evraklarını sisteme yüklemeyenlerin online başvuruları geçersiz sayılacaktır.

– Sistem üzerinden istenilen bilgileri tamamlamayı unutmayınız. Tamamlanmamış başvurular, sisteme düşmeyecektir ve başvuru geçersiz sayılacaktır. !!!

3.Erasmus İngilizce sınavından muaf olmak isteyen adaylar için, partner üniversitenin talep ettiği dil yeterliliğini kanıtlayacak belge (Minimum B2 seviyesinde TOEFL, IELTS, YDS, PTE, YÖKDİL) başvuru formu dosyalar kısmına ilgili evrak seçilerek eklenmelidir.

  1. Staj yerinin bulunması aday öğrencilerin sorumluluğundadır.Erasmus Staj Hareketliliği sadece Erasmus program ülkelerinde gerçekleştirilebilir. Hareketlilik tarihi en son 31 Mayıs 2024 tarihinde bitecek şekilde staj hareketliliği gerçekleştirilmelidir.

3)  Erasmus İngilizce Yeterlilik sınavı –Yazılı sınavdan geçerli not (60 ve üstü) ‘dür. Sınav B2 düzeyinde olacaktır.

– SINAV DETAYI: SINAV DETAYLARINA İLİŞKİN BİLGİ, SINAV YERİ VE TARİHİ BAŞVURULARIN TOPLANMASININ ARDINDAN ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU RESMİ SİTESİNDE VE https://erasmusoffice.sisli.edu.tr ERASMUS RESMİ WEB SİTESİNDE PAYLAŞILACAKTIR.

4) Seçim Kriterleri:

– GNO: %50

– İngilizce Dil Yeterlik Sınavı: % 50

Şehit ve gazi çocuklarına: +15 puan

Engelli Öğrencilere (engelliliğin belirlenmesi kaydıyla): +10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama: -10

Hareketliliği katılmaya hak kazanmadan staj yerinin bulunması ve antetli kağıda kurum kaşe imzalı Kabul mektubunun yüklenmesi +10 puan

Dezavantajlı / Özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin seçilmeleri durumunda, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı alınacak olan toplam Erasmus hibesini geçemez. Daha ayrıntılı bilgi almak için erasmus@sisli.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan*

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için, Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır: -5 puan*

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5

Daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (Hibeli hibesiz fark etmeksizin): -10 puan

6 Şubat 2023 depremine bağlı +10 puan uygulaması kapsamında ikamet ve akrabalık belgesi

Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğretim öğrenci/staj hareketliliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aşağıdaki web siteleri aracılığıyla staj başvuruları yapabilirsiniz;

Hatırlatma : Erasmus stajını zorunlu stajlarına saydıracak öğrencilerin, kabul alacakları stajlar okudukları bölüm ile ilişkili olmalı ve Fakülte Dekanlığı tarafından uygunluğu onaylanmalıdır.

 Hareketlilik Hibeleri

Öğrenciler Türk Ulusal Ajansı tarafından ayrılan üniversite bütçesine göre hareketlilik hibesi alır. Hibeler, öğrencinin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca destek niteliğindedir.

Öğrenciler hareketlilik hibesi almasalar da Erasmus programına katılma hakları vardır. Erasmus Öğrenci Değişim Programı veya Erasmus Staj Programı ile ilgili öğrenciler toplamda 12 ay boyunca hareketlilik gerçekleştirebilirler.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı için hareketlilik hibesi aldıysa aynı zamanda da, Öğrenci Erasmus Staj Programı için uygun olması durumunda hareketlilik hibesi alabilir. Arzu edilirse hareketlilikler ard arda gerçekleşmesi koşulu ile birleştirilebilir.

Aynı eğitim kademesinde (MYO) Öğrenim ve Staj hareketlilik hibelendirilmesi toplam 12 ayı geçemez. Daha önce öğrenim hareketliliği yapmış olan öğrenciler kalan süreleri kadar hibeli staj hareketliliğinden yararlanabilirler.


6) Meslek Yüksekokulu Hareketlilik Kontenjanları

Hareketlilik kontenjanları, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen hareketlilik sayılarına göre belirlenmiştir. Atanmış hareketlilik bölüm sayıları, öğrenci sayıları ve anlaşma sayıları dikkate alınarak, tahmini olarak hesaplanmıştır. Anlaşma sayıları, adayların başarı sırası, geçmiş hareketlilikler ve cinsiyet eşitliği gibi faktörler göz ününe alınarak, Erasmus+ Ofis ve Erasmus+ Komisyonu tarafından adil ve eşit olarak dağıtılacaktır.

7) Başvuruların Alınması

Başvurular Aşağıdaki İnternet Sitesinden Alınacaktır.  Hatalı belge yükleyen/eksik belgesi bulunan ve başvurusunu aşağıdaki adres üzerinden tamamlayamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/#

Başvuru Detay Dosyası İçin Tıklayınız.