2023-2024 Erasmus+ Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecektir.

Sormak İstediğiniz Soruları Aşağıdaki Excel Dosyasına Yazabilirsiniz.

https://sisliedutr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dilara_ozeren_sisli_edu_tr/EapqSEloIuVGsYwqgw31AxMBB_CIQwTGa8jNiDi0JVfC-Q?rtime=CcUf5Tke20g

Sorularınız Çevrimiçi Olarak Yanıtlanacaktır.

Toplantı Tarihi:15 Mart Çarşamba

Toplantı Saati :12:00

Toplantı Yeri   :Mıcrosoft Teams Platformu (Online)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amlc1k6oz-cqwju1yjpzfnmkz-dcf3aiojıvpq__q2o81%40thread.tacv2/conversations?groupıd=ef572085-7ee7-4d4d-831f-33f07a4e3796&tenantıd=03a872e2-20b8-462c-a85e-08dd2d4bb807