“Dünya çapında düzenlenecek olan #Erasmusdays etkinliğinde biz de varız!

Istanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Erasmus Koordinatörlüğü tarafından Erasmus Günleri (#ERASMUSDAYS)
kapsamında bir fotoğraf yarışması düzenlenecektir. Yarışmanın teması “My Erasmus Days” olarak
belirlenmiştir. Daha önce Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanmış olan tüm öğrenci ve
mezunlarımızın katılımına açıktır. Katılmak isteyenlerin 10 Ekim 2022 tarihine kadar kendi Erasmus+
günlerini en iyi ifade eden fotoğraf ile birlikte Erasmus+ programına katılımlarının hayatlarına etkilerini ve
deneyimlerini kısa bir metinle birlikte ofisimizle paylaşmaya davet ediyoruz. Kazanan 17 Ekim 2022
tarihinde açıklanacak olup, Instax Mini Fotograf Makinesi hediye edilecektir. Yarışmanın detayları, katılım
koşulları ve görsellerin özellikleri vb. önemli bilgiler “Yarışma Yönergesi” başlığı altında belirtilmiştir.

 

Tüm katılımcılara bol şans dileriz!

#ERASMUSDAYS nedir?

Erasmus+ Programı'nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak, potansiyel
yararlanıcıları programdan yararlanmaya teşvik etmek  amacıyla ülkemizin de katılımıyla 13-14-15 Ekim
2022 tarihlerinde Erasmus Günleri (#ERASMUSDAYS) etkinlikleri düzenlenmekte; ülkemiz ile birlikte tüm
Avrupa'da  çeşitli görünürlük, yaygınlaştırma ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.


Yarışma Yönergesi

Yarışmaya Katılım ve Kayıt Koşulları:

 • Yarışma Erasmus+ öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanmış olan Istanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrenci ve mezunlarına açıktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her bir katılımcı iki fotoğraf olmak üzere (bir fotoğrafta kendisi olmak zorundadır) metin ile birlikte katılmalıdır.
 • Her bir katılımcı iki fotoğraf (bir fotoğrafta kendisi olmak zorundadır) ve duygularını anlatan bir metin yazarak yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya bu yönergede belirtilen süreçler dışında gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Katılımcıların fotoğraf gönderimlerini 15 Eylül 2022 – 12 Ekim 2022 tarihleri aralığında tamamlamaları gerekmektedir. Belirtilen zaman aralığı dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Katılmak isteyenlerin Erasmus+ programına katılarak edindikleri kazanımlarını vurgulayan kısa bir metin ile birlikte fotoğraflarını online olarak Padlet üzerinden iletmeleri gerekmektedir Açılan sayfaya sürükle-bırak yöntemiyle fotoğraf eklenebilmektedir. 
Eposta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Fotoğraflara İlişkin Özellikler:

 • Fotoğrafların turistik ve anı amacıyla çekilmiş manzara, gezi vb. durumlar yerine projenin
  amaçları, konusu ve kazanımlarına yönelik olması,
 • Erasmus+ Programını farklı kılan özellikleri vurgulaması ve aşağıdaki alanlardaki katkılarını ön
  plana çıkarması:
  • Sosyal entegrasyon ve dahil etme,
  • Serbest dolaşım,
  • Gençlerin istihdam edilebilirliği, girişimcilik ve geleceğin meslekleri,
  • Aktif vatandaşlık,
  • Sürdürülebilir ekonomi için eğitim ve gönüllülük,
  • Uluslararası işbirliği,
  • Spor,
  • Yabancı dil becerileri,
  • Eğitim, öğretim ve gençlik çalışmalarında kalite,
  • Diğer kültürlere açıklık.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderimi:

 • Fotoğraflar isim, soyisim, katılım yılı, gidilen şehir/üniversite ve şehir/staj yeri belirterek aşağıdaki linke yüklenmelidir.  Padlet.com

Genel Koşullar:

 • Yarışma için sisteme yüklenen tüm fotoğraflar Istanbul Şişli Meslek Yüksekokulu arşivinde
  kalacaktır. Fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, herhangi bir yer ve içerik sınırı
  olmadan ISMYO iletişim kanallarında (yayınlar, internet sayfası, sosyal medya hesapları, sergiler,
  görsel iletişim araçları, promosyon malzemeleri, videolar vb.) tanıtımlarında ve yayınlarında
  münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabilecektir. Ayrıca yarışma sonuçlarının duyurusu için
  internete ve, kolaj vb. grafiksel çalışmalar hariç eser sahibinin adıyla birlikte kullanılabilir. Tüm
  eserler kitap olarak bir arada toplanabilir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.
  Katılımcı, eserlerini sisteme yüklemekle, bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve
  alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Kişisel tüm veriler, özellikle isim ve adres bilgileri yarışma, ISMYO kurumsal faaliyetleri ve bu
  yönerge kapsamında kullanılabilir ve paylaşılabilir.
 • Fotoğrafların ırkçı, ayrımcı, cinsiyetçi, insan haklarına aykırı nitelikte olmamasına dikkat
  edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
  yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin
  verdikleri kabul edilir. Fotoğrafta görülen kişi 18 yaşından küçükse ailesi ya da yasal vasinden izin
  alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
  sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışma için gönderilen fotoğrafın katılımcıya ait olması gerekmektedir.

Sonuçların Açıklanması ve Ödül:

 • Fotoğrafların değerlendirmesi ISMYO Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yapılacaktır. 
 • Yarışmanın tek bir kazananı olacaktır ve 17 Ekim 2022 tarihinde ISMYO internet sayfası ve
  kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. Kazanana ayrıca eposta ile bildirim
  yapılacak ve ileteceği adrese kargo ile ödülü gönderilecektir.
 • Katılımcıların daha önce Erasmus+ öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanmadıklarının tespiti
  halinde ödülleri bir sonraki seçilen yarışmacıya verilecektir.
 • Ödül kararı nihai olup, itiraz iletilmesi mümkün olmayacaktır.
 • Yarışmacıların ilettikleri görsellerin kendilerine ait olmadığının tespit edilmesi halinde ilgili görsel
  değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Istanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Erasmus Ofisi gerekli gördüğü durumda yönergeye aykırı
  nitelikleri başvuruları ve/veya yarışmayı iptal etme hakkını saklı tutar.